Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 15 "Гуцулочка"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 279,1 279,10  
  2120 Нарахування на заробітну плату 56.2 56.2  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    миючі засоби 3.7, ,3.7  
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 53.6 53.6  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) ,- ,-  
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2.9, 2.9,  
  2273 Оплата електроенергії 12.6, 12.6,  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ,- ,-  
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти ,- ,  
           
  Всього:   408.1, 408,10