Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Хриплинська ЗШ


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 124, 8 освітня субвенція   
  2120 Нарахування на заробітну плату 28 освітня субвенція   
  2111 Заробітна плата 37,4 місцевий бюджет  
  2120 Нарахування на заробітну плату 7,9 місцевий бюджет  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *медикаменти      
    спортовари      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 7 417,0 місцевий бюджет  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    * вивіз сміття      
    *технічний огляд та перезарядка вогнегасників      
    *ремонт огорожі       
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення      
  2273 Оплата електроенергії 734,4 місцевий бюджет  
  2274 Оплата природного газу 2 640,0 місцевий бюджет  
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   місцевий бюджет  
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   10 989,5