Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДПА здобувачів початкової освіти

ДПА здобувачів початкової освіти

Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту» результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах.

Згідно з листомМіністерства освіти і науки України від 31.01.2018 року  № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти» державна підсумкова атестація (далі – ДПА) в 2017-2018 навчальному році у початковій школі проводиться у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів:

- української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та літературного читання);

 - математики.

Мета проведення державної підсумкової атестації – внутрішній моніторинг якості освіти.

Строки проведення державної підсумкової атестації заклади загальної середньої освіти визначають самостійно.

Для проведення ДПА в закладі освіти використовуються єдині завдання, які укладають вчителі закладу освіти, відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України орієнтованих вимог до змісту атестаційних завдань. Завдання затверджує керівник закладу освіти.

ДПА з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році, здійснюється за бажанням батьків (одного із батьків) або їх законних представників.

У закладах загальної середньої освіти з навчанням або вивченням мов національних меншин учні можуть додатково проходити ДПА з третього предмета: мови національної меншини. Рішення про проведення ДПА з мови національної меншини приймається педагогічною радою на підставі письмових звернень батьків (одного із батьків) або їх законних представників і затверджується наказом керівника закладу освіти.

Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходив атестацію.

Оцінки з ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна» та у табелі навчальних досягнень.

Керуючись Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерствіюстиції України14 лютого 2015року за              № 157/26602:

П. 5. Оцінки за атестацію заносяться доПротоколу державної підсумкової атестації за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи).

П.9. Учні (вихованці), які хворіли під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.

П.10. Учням (вихованцям), які не з’явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

П. 11. Учням (вихованцям), які тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну після проведення атестації, рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

П. 13. В окремих випадках (призов на військову службу, виїзд на постійне місце проживання за кордон) дозволяється проводити атестацію достроково.

Рішення про проведення і про строки дострокової атестації приймається педагогічною радою навчального закладу на підставі письмової заяви батьків (одного із батьків) або їх законних представників, учнів (вихованців) (у разі досягнення повноліття) та підтвердних документів і затверджується наказом керівника навчального закладу.