Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 17 "Ромашка"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 295,3    
  2120 Нарахування на заробітну плату 66,2    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування 64 672,67    
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 642,2    
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 891,23    
  2273 Оплата електроенергії 17 997,93    
  2274 Оплата природного газу 88 481,03    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   178 046,60