Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ЗДО № 9 "Дзвіночок"

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 149,4 грн. 149,4 грн.  
  2120 Нарахування на заробітну плату 33,1 грн 33,1 грн  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
           
           
           
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 32,052 грн 32,052 грн  
    продукти харчування для працівників (власні кошти) 1450 грн    
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 21, 965 грн. 21, 965 грн.  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 684 грн. 684 грн.  
  2273 Оплата електроенергії 8543 грн 8543 грн  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132        
           
  Всього:   246,2 244, 752  

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
           
    140 грн. світильник на харчоблок   140 грн.
    280 грн заміна шлангів на харчоблоці   280 грн
    620 грн мішечки з піском для фізкульт.занять   620 грн.
    440 грн папки    440 грн.
    400 грн. візитка ЗДО (40 шт.)   400 грн
    150 грн. журнал "Колосвіт"   150 грн.
    80 грн. пухнасті дротики для дитячої творчості   80 грн.
    88 грн. марля (12 м)   88 грн.
    100 грн. лампочки (12 шт)   100 грн.
    100грн. замок дверний у тамбор групи "Горобинка"   100 грн. 
           
           
  Всього: 2398 грн.   0,00 2398 грн.