Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»


     ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

    Від  05.04. 2018р.                                                                № 300

 

    Про проведення перевірки

    відповідно до Закону України

    «Про очищення влади»

 

Відповідно до ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», п. 47 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015р. №167 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», розпорядження міського голови від 22.02.2016р. № 91-р «Про організацію проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади»»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо Балкової Ольги Василівни, головного спеціаліста Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з питань дошкільної освіти.

2.Встановити дату початку проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо Балкової Ольги Василівни – 10 квітня 2018 року.

2. Відповідальним за проведення перевірки визначити головного спеціаліста з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковича Любомира Романовича.

3. Балковій О.В. подати головному спеціалісту з кадрової роботи Тацаковичу Л.Р.:

-  власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» за формою згідно з додатком 1 або заяву про застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

-  копію паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік;

-   копію ідентифікаційного коду.

4. Попередити Балкову О.В., стосовно якої здійснюється перевірка, що неподання нею заяви, визначеної у пункті 3 даного наказу, або не повідомлення нею у заяві про застосування до неї заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

5.  Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити ознайомлення Балкової О.В. з цим наказом під розпис.

6. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади».

7. Головному спеціалісту з кадрової роботи Департаменту освіти та науки Тацаковичу Л.Р. забезпечити оприлюднення цього наказу, копії заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені до інформації з обмеженим доступом) особи, яка підлягає перевірці, на офіційному веб-сайті Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                     І.Смаль

 

 

 

 

 

Л.Тацакович

52-13-11