Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 32 "Солов'ятко"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 185935,93 185935,93 0,00
  2120 Нарахування на заробітну плату 40 012,85 40 012,85 0,00
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 5133,66 5133,66 0,0
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0
    *продукти харчування 0,0 0,0 0,0
    *послуги по гарячому харчуванню 0,0 0,0 0,0
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,0 0,0 0,0
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 55131,05 55131,05 0,0
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4318,13 4318,13 0,0
  2273 Оплата електроенергії 0,0 0,0 0,0
  2274 Оплата природного газу 0,0 0,0 0,0
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 22 000,0
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти 0,0 0,0 0,0
           
  Всього:   290531,62 290 531,62 22 000,0