Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №11 " Пізнайко"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 308,6 308,60  
  2120 Нарахування на заробітну плату 68.3 68.3  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
  2220 Медикаменти      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 84549.16 84549.16  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 33 586,0 33 586,0  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3 577,0 3 577,00  
  2273 Оплата електроенергії 16 587,0 16 587,00  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього: