Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів МДЕС


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 173,60 місцевий  
  2120 Нарахування на заробітну плату 38,20 місцевий  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   місцевий  
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,569 місцевий  
  2273 Оплата електроенергії 6,553 місцевий  
  2274 Оплата природного газу   місцевий  
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   218,9