Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 1 "Калинова сопілка"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 301,0    
  2120 Нарахування на заробітну плату 66,7    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар              -     
           
           
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування       78 938,47         
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання       12 867,00         
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення           416,92         
  2273 Оплата електроенергії       16 071,00         
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:       409 360,09