Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ВПУ СОТ


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 230978,30 230978,30  
  2120 Нарахування на заробітну плату 36072,91 36072,91  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    Грошова компенсація дітям-сиротам для придбання м'ягкого інвентаря при працевлаштуванні 2720,00 2720,00  
    *      
    *      
    *      
  2220 Медикаменти      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування 4784,00 4784,00  
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    Вивезення твердих побутових відходів 798,32 798,32  
    послуги зв'язку 899,06 899,06  
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 0,00    
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3000,00 3000,00  
  2273 Оплата електроенергії 1045,37 1045,37  
  2720 Стипендія 118939,00 118939,00  
  2730 Інші виплати населенню (грошова допомога дітям-сиротам при працевлаштуванні)      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   399236,96 399236,96