Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ № 20 "Росинка"


№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 328.3 328.3  
  2120 Нарахування на заробітну плату 77.9 77.9  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    миючі засоби 10.23450 10.23450  
    медикаменти 3.0 3.0  
    будівельні матеріали     3.0
           
           
  2230 Продукти харчування 122.667 122.667  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1.800 1.800  
    вивіз сміття, зв’язок      
           
           
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 56.4 56.4  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4.52941 4.52941  
  2273 Оплата електроенергії 3.390491 3.390491  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   608.221401 608.221401 3.0