Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

«Навчання через сприймання»

«Навчання через сприймання»

Про розмаїття навколишнього світу (фарби, запахи, температуру, величину предметів) ми дізнаємося за допомогою органів чуття. З їх допомогою організм людини у вигляді відчуттів отримує найрізноманітнішу інформацію про стан внутрішнього і зовнішнього середовища. Кожна дитина сприймає інформацію по-різному. Хтось запам’ятовує, лише почувши інформацію, хтось, побачивши, а певній категорії дітей треба і почути, і побачити, і спробувати на дотик тощо.

02 січня 2019 року у СШ № 1 відбувся тренінг з вчителями початкових класів на тему «Тактильно-руховий розвиток дитини», який провела вчитель-логопед Наталя Попова.

Вчителі початкових класів впродовж роботи уточнили знання про особливості виникнення відчуттів та про прийоми розвитку тактильно-рухового сприймання в учнів. Педагоги вчилися знаходити підхід до дітей з різними типами сприймання, застосовувати методи та прийоми, які залучають до процесу навчання різні аналізаторні системи (слух, зір, тактильно-рухові, кінестетичні відчуття, чуття ритму), використовуючи полісенсорний підхід під час навчання.

Усі завдання – це цілий комплекс вправ не лише для розвитку мислення, уваги, а й механізм розвитку оперативної пам’яті, самоконтролю та когнітивної гнучкості, що вкрай необхідні дітям для навчання у школі та впродовж життя. Отримані практичні навички та відповідні знання педагоги зможуть застосовувати у безпосередній роботі з молодшими школярами.


тренінг лог2


тренінг лог3


тренінг лог4