Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Естетичний цикл

ПРОВЕДЕНА МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ ЮНИХ ХУДОЖНИКІВ «ЗАМАЛЬОВКИ РІДНОГО МІСТА»

ПРОВЕДЕНА МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ ЮНИХ ХУДОЖНИКІВ «ЗАМАЛЬОВКИ РІДНОГО МІСТА»

                           Мистецтво окрилює душу, сприяє польоту уяви.

                                            Платон

 

До 356-ї річниці від дня заснування міста Івано-Франківська на центральній  вул. Незалежності відбулася мистецька акція «Замальовки рідного міста» за участю юних художників – учнів закладів загальної середньої освіти (гімназія № 2, ЗШ № 3, 4, 7, 16, 24) та вихованців Міського центру дитячої та юнацької творчості.

Оновлена програма з мистецтва

.

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в 2017-2018 навчальному році

Формування життєвих компетентностей на уроках трудового навчання та розвиток творчої компетентності засобами образотворчого мистецтва

Автор і керівник проекту: методист ІМЦ  Н.Степаніщенко 

 Тип проекту: інноваційний.        

Вид: навчально-методичний.

Цільова група: вчителі-предметники.

Тривалість: довготривалий.

Тема дослідження: з упровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації художньо-естетичного та трудового процесу в загальноосвітніх навчальних закладах підвищується увага до питань творчого розвитку дітей, де головним завданням є розвиток їхніх творчих здібностей засобами навчальних предметів, зокрема образотворчого мистецтва та трудового навчання. Реалізація  основної мети, визначеної Державним стандартом нового покоління освітньої галузі «Мистецтво», «Технології», передбачає формування в учнів системи ключових, життєвих компетентностей як здатність до творчої самореалізації.

Мета проекту : сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу й розвитку особистих творчих компетентностей учнів на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва; формуванню практичних вмінь і навичок, активізації  творчої діяльності та залучення учнів до активної\ самостійної діяльності; упорядкувати та видати посібник з методичними рекомендаціями на допомогу вчителям – предметникам «Великдень.Традиції і  сучасність» (на електронних носіях).

Завдання :

1.     Проводити різні типи уроків, позакласні заходи, які розвивають  творчу компетентність, котра приводить до вищого прояву творчої самореалізації дитини – креативу.

2.     Поглибити знання вчителів про формування життєвих творчих компетентностей на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва.

3.     Навчити  школяра використовувати свої знання  в сучасних умовах.

4.     Видати посібник із завданнями, що сприятимуть формуванню в учнів уміння бачити проблему та нестандартно її  розв’язувати  .

5.     Здійснювати моніторингове дослідження рівня сформованості творчої компетентності при впровадженні розроблених методичних рекомендацій, упорядкованих у посібник для використання на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва,  художньої  культури та заняттях з гурткової роботи.

Очікувані зміни:

-            Кількісні полягають у збільшенні вчителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, художньої культури, які реалізують навчально-методичне забезпечення  компетентнісного підходу в навчанні , упроваджують сучасні технології навчання та виховання.

-            Якісні – в підвищенні в учнів рівня  життєвих творчих компетентностей на уроках трудового навчання, образотворчого мистецтва та в позакласній роботі з предметів, підвищенні фахового рівня педагогів.

 

Очікувані результати:

Для вчителів: підвищення рівня освітніх послуг.

Для учнів: підвищення якості загальної середньої освіти, формування життєвих компетентностей особистості, здатної  здійснювати  професійну і подальшу навчальну діяльність.

 

Етапи реалізації проекту:

 

 Перший етап:  вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності  в суті досліджуваної проблеми.

Другий етап: розробка моделей завдань, методичних рекомендацій, схем, порад щодо застосування на практиці досягнень педагогічної науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених учителями, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.

Третій етап: апробація рекомендацій та завдань, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду у проблемі.

Четвертий етап: поширення створеного досвіду, демонстрування його вчителям;  виступи з лекціями, повідомленнями про цей досвід; друк  його у пресі, демонстрування створеного досвіду на практиці; консультування в підготовці та проведенні семінарів-практикумів, майстер-класів, педагогічних моделювань, розробка сценаріїв; упорядкування і друк посібника з творчими доробками вчителів.

П’ятий етап: здійснення моніторингового дослідження  рівня сформованості життєвих творчих компетентностей при впровадженні в навчально-виховний процес матеріалів розробленого посібника з моделями уроків та  сценаріями.