Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Методичні заходи

Відбувся  ХХІІ Євхаристійний з’їзд учнівської молоді  «Ви – світло для світу»

Відбувся ХХІІ Євхаристійний з’їзд учнівської молоді «Ви – світло для світу»

06 травня 2017р. у Святоуспенському погінському монастирі отців-василіян відбувся ХХІІ Євхаристійний з’їзд  «Ви  - світло для світу», в якому взяли участь 270 випускників шкіл міста.

Відбулося засідання творчої групи вчителів  зарубіжної літератури міста

Відбулося засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури міста

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 4 травня 2017 року відбулося засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури міста.

Про практикум музичних керівників дошкільних навчальних закладів

Про практикум музичних керівників дошкільних навчальних закладів

27 квітня 2017року в ДНЗ 17 “Ромашка” (завідувач Ірина Стрипа) відбувся практикум музичних керівників ДНЗ на тему "Використання творів місцевих письменників та композиторів на музичних заняттях, святах та розвагах у дошкільному закладі".

Засідання школи молодого вчителя географії

Засідання школи молодого вчителя географії

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 26.04.2017 р. відбулось засідання школи молодого вчителя географії за темою «Аналіз та самоаналіз уроку» на базі ЗШ №15. Вчителю географії даного навчального закладу Роману Вовчуку, за результатами попереднього жеребкування, випала честь провести урок географії для молодих вчителів, своїх колег.

Відбувся семінар вчителів англійської мови

Відбувся семінар вчителів англійської мови

Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить.

                                                                                        М.Форб

З розвитком економічних, політичних і культурних взаємовідносин між Україною та іншими країнами Європи виникають сприятливі умови для обміну учнів, поглиблення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, педагогів у реалізації спільних освітніх міжнародних проектів. Тому цілком зрозуміло, що саме в наш час соціальне замовлення висуває нові вимоги до навчально-пізнавального процесу загальноосвітніх навчальних закладів, метою яких є формування та розвиток творчої, соціально адаптованої, готової до продуктивної діяльності в умовах ринкового неоднозначного економічного суспільства особистості, яка вільно володіє однією або кількома іноземними мовами і здатна спілкуватися з носіями різних мов.

Відбувся семінар вчителів французької мови

Відбувся семінар вчителів французької мови

Навчати - це значить знати, куди ти можеш піти,

 і створити шлях таким цікавим і привабливим, 

що твої учні захочуть іти з тобою.

                                                         Стефан Коді

         У сучасний період розвитку України та реформування системи освіти увага науковців концентрується на проблемі підвищення рівня підготовки учителів до формування комунікативної компетентності учнів. Розбудова системи освіти в Україні призвела до формування нової освітньої парадигми, згідно з якою відбуваються інноваційні процеси, йде пошук нових, демократичних, результативних систем її розвитку. Особливого значення в підвищенні науково-практичного рівня педагогів набуває необхідність формування комунікативної компетентності. Ефективне досягнення цієї мети можливе за умов використання комунікативного методу, зокрема, викладання іноземної мови. 

Відбувся семінар вчителів німецької мови

Відбувся семінар вчителів німецької мови

«Всередині кожного учня криються творчі можливості, й 

ми, учителі, повинні працювати щосили, щоб створювати                                              

умови для розкриття  цього потенціалу, сприяти                                                                

самовираженню учнів.

 Адже мета життя – це самовираження»    

                                                                             М. Лютер Кінг

          Cьогодні актуальним є якість навчання і виховання, які зумовлюються багатьма педагогічними чинниками. Проте найактивніша діяльність кожного педагогічного колективу приречена на невдачу, якщо учні байдужі до навчання. Інтерес дітей до навчання - велика рушійна сила, яка відкриває розум і серце дитини для впливу науки. Однією із умов підвищення ефективності навчального процесу — удосконалення традиційних методів навчання, зокрема методів стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів. Ефективність навчальної діяльності учнів залежить від прояву пізнавальних інтересів, які спрямовують особистість на відповідну пізнавальну діяльність, ознайомлення з новими фактами. Ці пізнавальні інтереси піддаються стимулюванню різноманітними методам. Особливо цінним у стимулюванні навчально-пізнавальної діяльності школярів є такі методи стимулювання навчального матеріалу, як метод інтерактивного навчання, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод створення ситуації успіху, цікавості, подиву.

Аукціон педагогічних ідей

Аукціон педагогічних ідей

«Тільки ознайомлюючись з народними звичаями і традиціями,

дитина набуває досвіду етнічної поведінки»

                                                                 М.Г. Стельмахович

 

Виховання почуття патріотизму в молодого покоління, відданості справі державності, активної громадянської позиції визнані проблемою загальнодержавного масштабу. Сьогодні національно-патріотичне виховання набуває особливого значення, виникає гостра потреба в розробці системи роботи з педагогами, батьками та дітьми дошкільного віку.

Конкурс буктрейлерів

Конкурс буктрейлерів

У письменника лише один вчитель: самі читачі

                                                                                               Г.Сковорода

 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 27 квітня 2017 року відбулося засідання журі загальноміського конкурсу буктрейлерів «Книга в кадрі» серед учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Майстер-клас Наталії Семенів

Майстер-клас Наталії Семенів


     В інформаційному світі виграє той, хто вміє та хоче отримувати

нову інформацію і вчитися використовувати її собі на користь

                                                                         Е.Тофлер


В умовах динамічних суспільних змін, швидкого зростання обсягів інформації педагогам важливо розширювати та поглиблювати свої знання. Саме це забезпечує удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному просторі.

Відбулись методичні діалоги голів методичних об’єднань вчителів початкових класів


Відбувся четвертий майстер-клас для вчителів початкових класів

Відбувся четвертий майстер-клас для вчителів початкових класів

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки у квітні 2017 року на базі НВК «Загальноосвітня школа-ліцей № 23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» «Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій». На даному майстер класі була представлена  біоадекватна технологія та пальчикова абетка.

Молоді та креативні бібліотекарі презентують свою роботу

Молоді та креативні бібліотекарі презентують свою роботу

27 квітня 2017 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 відбулося засідання Школи молодого спеціаліста з бібліотечної справи «Підсумки роботи за навчальний рік».

Засідання розпочалось із виступу директора закладу Попович Марії Василівни. Керівник пояснила молодим працівникам, що бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом ЗНЗ, яка здійснює бібліотечно-інформаційну, культурно-просвітницьку діяльність в урочний та позаурочний час, бере активну участь у навчально-виховному процесі та забезпечує доступ учнівському та педагогічному колективам до бібліотечно-інформаційних ресурсів. 

Про роботу вчителя-логопеда з педагогами ДНЗ

Про роботу вчителя-логопеда з педагогами ДНЗ

На сьогоднішній день актуальними та перспективними стають нетрадиційні методи та прийоми у корекційній роботі з дітьми-логопатами. Використання їх у повсякденній роботі з вихованцями забезпечує збагачення уяви, інтерес до пізнання нового, рухову та мовну активність, участь кожної дитини й часто не потребує дороговартісних спеціальних умов. На фоні комплексної логопедичної допомоги нетрадиційні методи, не вимагаючи особливих зусиль, оптимізують процес корекції мовлення дітей-логопатів і сприяють оздоровленню всього організму дитини.

Майбутнє твориться сьогодні

Майбутнє твориться сьогодні

Інтерес до навчання з'являється лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання перетворюються для дітей на тягар

В.Сухомлинський

 

Сучасне викладання в школі зіштовхуються з проблемою зниження інтересу учнів до вивчення предметів. А такі предмети як фізика та математика суспільство давно віднесло до категорії найскладніших. Перед педагогом постає завдання пробудити інтерес до навчання, а не відлякувати дітей складністю навчальної програми.

Відбулось засідання школи перспективного педагогічного досвіду вчителів зарубіжної літератури міста

Відбулось засідання школи перспективного педагогічного досвіду вчителів зарубіжної літератури міста

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 20 квітня 2017 року на базі ЗШ № 28 відбулось засідання Школи перспективного педагогічного досвіду вчителів зарубіжної літератури міста.

Учитель зарубіжної літератури ЗШ № 28 Світлана Квасниця провела майстер-клас «Форум-театр як форма інтерактивної технології та її застосування на уроках літератури та у виховній роботі».

Проведено засідання творчої групи вчителів правознавства

Проведено засідання творчої групи вчителів правознавства

24.04.2017р.на базі ЗШ№28 проведено засідання творчої групи вчителів правознавства.

У ході роботи педагоги проаналізували результати участі загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ етапі конкурсного відбору підручників з правознавства для 9-го класу.

Відбулось засідання творчої групи вчителів географії

Відбулось засідання творчої групи вчителів географії

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 20.04.2017 р. в конференц-залі  ІМЦ відбулось засідання творчої групи вчителів географії. Головною метою даного заходу була розробка зошита для тематичного оцінювання знань учнів з географії для 6 –го класу, узгодження його структури та змістового наповнення.

Математичний екстрім

Математичний екстрім

22 квітня 2017 року на базі НВК «Школа-гімназія №3» проведено міський турнір юних математиків. Для усіх гостей теплу і затишну атмосферу створили адміністрація та вчителі закладу (Л.Іванцев, Г.Прокопів,.Білоока). Відповідально поставилися до виконання обов’язків члени журі, лічильної комісії, що сприяло організованій роботі всіх учасників турніру.

Відбулось засідання школи молодого вчителя іноземних мов

Відбулось засідання школи молодого вчителя іноземних мов

                                                                                                   

“I cannot teach anybody anything;

I can only make them think.

                       Socrates

Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному оволодінні учнями іноземною мовою.

Творчий підхід бібліотекарів щодо популяризації читання

Творчий підхід бібліотекарів щодо популяризації читання


 З 27.03 до 07.04.2017р. у загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено Тижні дитячої та юнацької книги  «Сучасна бібліотека для сучасного читача» під гаслом «Читати, щоб набути друзів».

Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров’я дошкільнят

Ігровий стретчинг – сучасний засіб зміцнення здоров’я дошкільнят

На базі дошкільного навчального закладу № 17 «Ромашка» проведено засідання міського методичного об’єднання інструкторів з фізичної культури «Формування основ здорового способу життя дітей дошкільного віку шляхом використання різних нетрадиційних засобів».

«Писанка. Духовна спадщина Гуцульщини та Покуття»

«Писанка. Духовна спадщина Гуцульщини та Покуття»

«Писанка. Духовна спадщина Гуцульщини та Покуття» - за  такою темою відбувся 5 квітня 2017 року виїзний семінар керівників гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Відбулось засідання школи передового педагогічнго досвіду

Відбулось засідання школи передового педагогічнго досвіду

29 березня  2017р. відбулось засідання школи передового педагогічнго досвіду в ЗШ№4. Своїм досвідом роботи в інформаційно-комунікативних технологіях ділилась  вчитель музичного мистецтва і художньої культури Наталія Косован. Пані Наталія детально зупинилась на проведенні мультимедійних уроків: доцільності, психологічних  особливостях використання та етапах проведення. Інформаційні технології  дозволяють по- новому, комплексно використовувати на уроках музики текстову, звукову, графічну й відеоінформацію – створюється новий мультимедійний контент.

ВІдбувся тренінг з вихователями ДНЗ на тему «Формування у дошкільників навичок виразного читання художніх творів»

ВІдбувся тренінг з вихователями ДНЗ на тему «Формування у дошкільників навичок виразного читання художніх творів»

Відповідно до плану роботи ДНЗ №28 «Квітка Карпат» було проведено вчителем-логопедом Олександрою Гудзь тренінг з вихователями на тему «Формування у дошкільників навичок виразного читання художніх творів».

Під час тренінгу педагоги ознайомилися із сучасними поглядами деяких науковців щодо ролі художнього слова для мовленнєвого розвитку дошкільників та основними складовими техніки мовлення.

Відбувся семінар-практикум з вихователями ДНЗ на тему «Основні засоби розвитку мовленнєвої активності дошкільнят»

Відбувся семінар-практикум з вихователями ДНЗ на тему «Основні засоби розвитку мовленнєвої активності дошкільнят»

Оволодіння мистецтвом художнього читання

 і розповідання є професійним обов’язком кожного вихователя

                                                                         Є.Фльорина

У ДНЗ № 1 «Калинонька» відповідно до річного плану навчального закладу вчителем-логопедом Олесандрою Гудзь було проведено семінар-практикум з вихователями на тему «Основні засоби розвитку мовленнєвої активності дошкільнят».

Стежками історичного минулого. Замки, палаци, церкви Тернопільської області

Стежками історичного минулого. Замки, палаци, церкви Тернопільської області

Хто не знає свого минулого,

той не вартий майбутнього,

хто не відає про славу своїх предків,

той сам не вартий пошани.

М.Т. Рильський

Шануймо наші традиції

Шануймо наші традиції

На базі дитячого навчального закладу «Гуцулочка» (керівник Світлана Головенко) 29 березня 2017 року відбулась зустріч вихователів ГПД, які мали змогу ознайомитись з досвідом роботи вихователів ДНЗ.

Світлана Бойчук, головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, звернула увагу вихователів ГПД на дотриманні усіх вимог щодо організації роботи груп продовженого дня зазначених у положенні затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1121 « Про групу продовженого загальноосвітнього навчального закладу» та листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Відбулося засідання школи перспективного педагогічного досвіду вчителів основ здоров’я


Дошкільнята вшанували Марійку Підгірянку

Дошкільнята вшанували Марійку Підгірянку

Марійка Підгірянка (Марія Омелянівна Ленерт – Домбровська) – талановита дочка підгірського краю, вчителька – поетеса, день народження якої відзначають наприкінці березня. Саме цій даті було присвячене літературно – музичне дійство «Марійка Підгірянка – поетеса рідного краю», яке відбулося в ДНЗ №18 «Зернятко».

Вихователі – ведучі повели присутніх стежками життя і творчості дитячої поетеси. В канву розповіді барвистими нитками впліталися вірші Марійки Підгірянки у виконанні вихованців старших груп. Чимало поезій авторки покладено на музику. Діти залюбки співали, водили хороводи, інсценізували твори.

Відбулось засідання школи  молодого керівника гуртка ДНЗ з хореографії

Відбулось засідання школи молодого керівника гуртка ДНЗ з хореографії

На базі ДНЗ № 18 «Зернятко» відбулось практичне заняття з керівниками гуртків з хореографії, що надають платні освітні послуги у дошкільних навчальних закладах. Тема заняття: «Народний танець як  засіб патріотичного виховання дошкільнят»».

Відбувся загальноміський семінар вчителів економіки

Відбувся загальноміський семінар вчителів економіки

29 березня 2017 року на базі Центру розвитку підприємництва «Бізнес  інкубатор» ІФНТУНГ відбувся семінар вчителів економіки на тему: «Використання практичних та ситуаційних завдань на уроках економіки як засіб розвитку ключових компетентностей учня». Метою семінару було розкриття можливості проблемних та творчих завдань на уроках економіки для формування ключових компетентностей учнів; визначення засобів розвитку підприємницьких здібностей школярів. Організатором семінару виступила вчитель економіки Гімназії № 2 Бородуліна Ж.І.

        

Відбувся семінар-практикум учителів географії


Семінар учителів фізики на Бурштинській ТЕС

Семінар учителів фізики на Бурштинській ТЕС

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти на науки 29 березня відбувся виїзний семінар учителів фізики «Перспективи розвитку енергетики. Екологічна безпека ТЕС». Метою даного заходу було ознайомити педагогів  з діяльністю Бурштинської ТЕС, удосконалити знання з теми «Виробництво та передавання електричної енергії», сформувати професійні компетентності педагога для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення.

Відбувся семінар учителів інформатики

Відбувся семінар учителів інформатики

Недостатньо знати, необхідно також застосовувати

Анатоль Франс

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти на науки 28 березня на базі ЗШ №18 відбувся семінар учителів інформатики «Використання інноваційних засобів навчання у процесі формування компетентностей учнів на уроках інформатики».

Відбулось засідання школи молодого вчителя інформатики

Відбулось засідання школи молодого вчителя інформатики

Учитись важко, а учить ще важче,

Але не мусиш зупинятись ти.

Як учням віддаси усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

М.Сингаївський

 Відповідно до плану Департаменту освіти та науки 30 березня 2017 р. на базі ЗШ №3 відбулось засідання школи молодого вчителя інформатики «Методи та форми викладання інформатики».

Відбувся загальноміський семінар вчителів природознавства

Відбувся загальноміський семінар вчителів природознавства

30 березня 2017 року у приміщенні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбувся загальноміський семінар вчителів природознавства на тему: «Роль практичних методів навчання природознавства у формуванні в школярів цілісного уявлення про природу».      

Семінар проводився під патронатом Інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, а його учасниками стали 35 вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх шкіл міста.

Відбувся семінар-практикум практичних психологів та вихователів дошкільних навчальних закладів міста

Відбувся семінар-практикум практичних психологів та вихователів дошкільних навчальних закладів міста

«…А що дитині треба?Дім красивий, білий.

І, як світлий образ,мамин погляд добрий,

Й батька дорогогочути добре слово.

А ще гарно б матиі сестру, і брата…»

Відбулось засідання творчої групи інструкторів з фізкультури ДНЗ

Відбулось засідання творчої групи інструкторів з фізкультури ДНЗ


Чергове засідання творчої групи інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів, які працюють за проектом  «День здоров’я як засіб формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальних компетенцій», відбулося на базі ДНЗ № 35 «Вишиванка».

Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів  переймають передовий досвід

Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів переймають передовий досвід

29.03.2017р. на базі Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. І.Ревчука відбулося засідання Школи передового бібліотечного досвіду «Компетентнісний підхід щодо формування інформаційної культури сучасного читача».

Тетяна Качак, голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, кандидат філологічних наук, ознайомила бібліотекарів із сучасними проектами щодо промоції дитячого читання та запропонувала у новому навчальному році започаткувати міський конкурс для дітей та юнацтва «Відгук на прочитану книгу».

       

Відбувся третій майстер-клас для вчителів початкових класів

Відбувся третій майстер-клас для вчителів початкових класів


Виховання гармонійної особистості – мета нової української  школи

Виховання гармонійної особистості – мета нової української школи

Аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн показує, що одним із шляхів оновлення змісту освіти, узгодження його із потребами інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід.

Відбувся міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури

Відбувся міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури

Семінар є однією із форм науково – методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на підвищення їхньої кваліфікації. Впровадження інноваційних методів навчання – це найважливіша умова, що працює на покращення якості освіти.

        Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради  29 березня 2017 року на базі СШ №5 проведено міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури «Інтегрований урок образотворчого мистецтва як засіб формування особистості школяра».

         

На базі МАНУМ проведено  навчально-методичний семінар для вчителів правознавства

На базі МАНУМ проведено навчально-методичний семінар для вчителів правознавства

28.03.2017року на базі МАНУМ проведено  навчально-методичний семінар для вчителів правознавства на тему: «Формування освітнього середовища для розвитку науково-дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді»

Проведено міський семінар-практикум учителів української мови та літератури

Проведено міський семінар-практикум учителів української мови та літератури

До всякого діла потрібне покликання, всяка

творча праця вимагає живої іскри натхнення.

В.Сухомлинський

 

Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 28 березня 2017 року на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19  проведено міський семінар-практикум учителів української мови та літератури «Розвиток творчої компетенції учнів як шлях до формування інноваційної особистості».

Відбувся семінар-практикум творчої групи керівників хореографічних гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Відбувся семінар-практикум творчої групи керівників хореографічних гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

17 березня 2017р.  у МЦДЮТ  відбувся семінар-практикум творчої групи керівників хореографічних гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Відбулось засідання школи передового педагогічного досвіду вчителів музичного мистецтва

Відбулось засідання школи передового педагогічного досвіду вчителів музичного мистецтва

21 березня 2017р. у ЗШ№15  відбулось засідання школи передового педагогічного досвіду вчителів музичного мистецтва І, ІІ кваліфікаційної категорії та спеціалістів на тему «Вокально-хорова робота у школі».

Відбулося засідання творчої групи вчителів фізичної культури

Відбулося засідання творчої групи вчителів фізичної культури

Запам'ятайте: поки ви лінуєтеся і лежите на дивані, хтось старанно тренується, щоб бути кращим за вас. Окрім цього,здоровий спосіб життя допоможе позбутися поганих звичок, знайти гармонію в житті, продовжити молодість і попередити захворювання.

Проведено “майстерню педагога-новатора” з керівниками методичних об’єднань дошкільних навчальних закладів за темою “Інтеграція мовленнєвої та природничо–дослідницької діяльності як чинник пізнавального розвитку дитини”.

Проведено “майстерню педагога-новатора” з керівниками методичних об’єднань дошкільних навчальних закладів за темою “Інтеграція мовленнєвої та природничо–дослідницької діяльності як чинник пізнавального розвитку дитини”.

23 березня 2017р., відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, проведено “майстерню педагога-новатора” з керівниками методичних об’єднань дошкільних навчальних закладів за темою “Інтеграція мовленнєвої та природничо–дослідницької діяльності як чинник пізнавального розвитку дитини”.

Павліна Лаврів, методист ІМЦ, у науково-методичному модулі заходу, розповіла про актуальні методи і прийоми інтегрованої технології, звернула увагу на переваги сучасної інновації в якості освіти .

Проведено семінар керівників дошкільних навчальних закладів міста

Проведено семінар керівників дошкільних навчальних закладів міста

В дитинстві відкриваєш материк,

котрий назветься потім – Батьківщина.

(Ліна Костенко)

 

На базі ДНЗ № 4 «Калинова сопілка» проведено семінар керівників дошкільних навчальних закладів міста на тему «Реалізація концепції національно-патріотичного вихованнязасобами музичного мистецтва».