Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Методичні заходи

Відбулося спільне засідання школи перспективного педагогічного досвіду та творчої групи вчителів трудового навчання закладів загальної середньої освіти

Відбулося спільне засідання школи перспективного педагогічного досвіду та творчої групи вчителів трудового навчання закладів загальної середньої освіти

Треба самому багато знати, щоб навчати інших.

                                                                        В.Короленко

            Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 9 листопада 2017 року на базі ЗШ № 18 проведено спільне засідання школи перспективного педагогічного досвіду та творчої групи вчителів трудового навчання закладів загальної середньої освіти «Сучасні підходи у вивченні технологій та технік на уроках трудового навчання відповідно до оновлених навчальних програм».

         

Виїзний семінар вчителів початкових класів

Виїзний семінар вчителів початкових класів

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 2 листопада 2017 року відбувся виїзний семінар вчителів початкових класів до міста Чернівці.

На мальовничій північно-східній околиці міста Чернівців, поблизу Прута, освітяни відвідати обласний музей народної архітектури та побуту – пам’ятку культурної спадщини.На дев’яти гектарах вже збудованої експозиції відтворено дві сільські вулиці, які включають п’ять селянських садиб, громадські та господарські споруди ( церква, дзвіниця, примарія, корчма, кузня). Вони презентують собою буковинські поселення середини XIX – першої половини XX ст.На сьогодні з різних куточків області перевезено і встановлено 35 архітектурних об’єктів.

Творча група вчителів музичного мистецтва

Творча група вчителів музичного мистецтва

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 1 листопада 2017 року відбулось засідання творчої групи вчителів музичного мистецтва.

Виїзний семінар вихователів ГПД

Виїзний семінар вихователів ГПД

Моє серце в верховині і душа моя,

Моя дума в верховині соколом буя,

Моя мрія в гори лине наздогін вітрам,

Моє серце в верховині, де б не був я сам.

                                          Роберт БЕРНС

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 31 жовтня 2017 року відбувся виїзний семінар вихователів ГПД у смт. Верховина Івано-Франківської області.

Відбулась творча майстерня  вчителів англійської мови «Spice up your lesson»

Відбулась творча майстерня вчителів англійської мови «Spice up your lesson»

«Всередині кожного учня криються творчі можливості, й 

ми, учителі, повинні працювати щосили, щоб створювати

умови для розкриття  цього потенціалу, сприяти самовираженню учнів.

Адже мета життя – це самовираження»    

                                                                                               М. Лютер Кінг

       

        

Музика – єдина мова світу!

Музика – єдина мова світу!

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 30.10.2017 року відбувся виїзний семінар вчителів музичного мистецтва «Мистецтво творення душі людської».

         Вчителі музичного мистецтва вирушили на Тернопілля, спочатку відвідали Марійський духовний центр у Зарваниці, де відбулася Свята Літургія. А потім - інтерактивний музей «Камертон» (с.Ішків Козівського району), який заснували Петро Катола разом із дружиною Антоніною.

Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя

Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя

Бібліотеку завжди називали аптекою душі, місцем, де лікують словом та книгою, тому з 01 до 31 жовтня 2017 року в закладах загальної середньої освіти міста відбувся Всеукраїнський місячник «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя», націлений на реалізацію основних пріоритетів Нової української школи, зокрема, на формування в учнів уміння розумно та раціонально використовувати природні ресурси, здатність та  бажання дотримуватися здорового способу життя.

Відбувся І (міський) етап обласного конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь-методист року»

Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 31 жовтня 2017 року відбувся І (міський) етап обласного конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь-методист року».

        

Відбулося засідання школи молодого вчителя математики

Відбулося засідання школи молодого вчителя математики

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 31 жовтня 2017 року на базі ЗШ №10 відбулося засідання школи молодого вчителя математики.

Майстер-клас Ірини Голодюк, учителя української мови та літератури ЗШ № 6, кандидата філологічних наук

Майстер-клас Ірини Голодюк, учителя української мови та літератури ЗШ № 6, кандидата філологічних наук

На сучасному етапі розвитку освіта передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення його до вимог суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуально розвинених громадян. Досягти цього сучасна школа може за умов підвищення рівня навчання, пошуків нових підходів до вивчення базових навчальних дисциплін. Перед випускниками української школи постає відповідальне завдання – успішне складання тестових завдань у формі ЗНО.

Про проведення загальноміського семінару длявчителів природознавства «Природоохоронна діяльність людини. Стан забруднення водойм і якість питної води в місті Івано-Франківську»

Про проведення загальноміського семінару длявчителів природознавства «Природоохоронна діяльність людини. Стан забруднення водойм і якість питної води в місті Івано-Франківську»

 Життя є лише там, де є вода і,

навпаки, де знаходиться вода, там є життя               

31 жовтня 2017 року  було проведено семінар  для вчителів природознавства з  метою розгляду ролі комунального підприємства «Івано-Франківськекотехпром» щодо забезпечення стабільності роботи систем водоочистки, водопостачання і водовідведення та забезпечення мешканців міста якісною питною водою, що є запорукою здоров`я населення і збереження навколишнього природного середовища та водних ресурсів нашого краю.

Тренінг вчителів суспільних дисциплін

Тренінг вчителів суспільних дисциплін

Одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти (ГО), що має на меті  підготовку молоді до активної участі  в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності

Проведено засідання творчої групи вчителів-логопедів

Проведено засідання творчої групи вчителів-логопедів

 Сучасна школа ставить до навчання високі вимоги, і дитина з недостатнім мовленнєвим розвитком потрапляє у складне становище, так як виникають труднощі в процесі оволодіння навичками читання та письма, з’являються стійкі специфічні помилки на письмі (пропуски та заміна букв і складів, недописування слів, переставляння частин слова, пропуски голосних та приголосних букв та ін.). Якщо не допомогти дитині подолати ці труднощі на початку навчання, то з часом вони закріплюються і потребуватимуть більше часу і зусиль логопедів, вчителів та батьків на їх подолання. Отже, робота з подолання порушень як усного, так і писемного мовлення у дітей є актуальним завданням на сьогоднішній день.

Проведено міський семінар вчителів основ здоров’я

Проведено міський семінар вчителів основ здоров’я

Я переконаний, що наші нащадки матимуть

не стільки довгу старість, скільки триваліший

період повного розквіту сил.

                                                        Е.Россет

З метою впровадження компетентнісного підходу на уроках основ здоров´я  31 жовтня 2017 року на базі ЗШ № 18 проведено міський семінар учителів основ здоров’я «Формування здоров´язбережувальних компетентностей в учнів на уроках основ здоров´я».

Відбулось засідання Школи перспективного педагогічного досвіду вчителів зарубіжної літератури

Відбулось засідання Школи перспективного педагогічного досвіду вчителів зарубіжної літератури

Відбулося засідання Школи перспективного педагогічного досвіду

Майстер-клас учителя зарубіжної літератури УГ № 1 Світлани Турчин

Фундаментальна мета сучасної освіти полягає не в наданні учням інформації, а в тому, щоб розвивати в них критичний спосіб мислення. Освіта орієнтована на майбутнє, яке не може бути наперед визначеним.

Д. Дьюї

У сучасному середовищі рівень освіти, її вплив на особистісній розвиток дитини значною мірою залежить від результативності запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях як діяльнісного підходу до навчання.

Відбувся виїзний семінар «Формування компетенцій учнів через національно-патріотичне виховання засобами спортивного туризму» вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста

Відбувся виїзний семінар «Формування компетенцій учнів через національно-патріотичне виховання засобами спортивного туризму» вчителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти міста

Три скелі тризубом до неба, а неба купол, наче мідь,

щоб суть життя пізнати – треба ввібрати в себе скель цих міць!

Т. Василько

В час науково-технічного прогресу та урбанізації населення людина все більше віддаляється від свого природнього середовища існування. Причому відбувається це так блискавично, як вибух. Сотні тисяч років ми виховувались у лоні природи, в умовах постійного фізичного навантаження, і раптом, усього за декілька років, опинились перед екранами телевізорів та моніторами комп’ютерів. Тож потрібно повернути дітей та вчителів(!) на стадіони, в спортзали, басейни, на туристські маршрути – в поля та ліси, на річки та озера, згадати нарешті, що «у здоровому тілі – здоровий дух».

Про панораму педагогічних ідей вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів “Адаптація дітей до умов дошкільного закладу”

Про панораму педагогічних ідей вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів “Адаптація дітей до умов дошкільного закладу”

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 25 жовтня 2017 року на базі ДНЗ № 14 «Кристалик» (завідувач Н. Слєзко) відбулася панорама педагогічних ідей вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з проблеми “Адаптація дітей до умов дошкільного закладу”.

ВІдбулося засідання міської творчої групи вчителів основ здоров’я

ВІдбулося засідання міської творчої групи вчителів основ здоров’я

         Головне завдання викладання навчального предмета «Основи здоров’я» -  вплинути педагогічними методами на свідомість та поведінку учнів шляхом розвитку в них життєвих і спеціальних навичок,  сприятливих для здоров’я, безпеки та гармонійного розвитку.

        Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру  Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 26 жовтня 2017 року  на базі НВК «Школа-гімназія №3» проведено засідання творчої групи вчителів основ здоров’я «Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров´я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки».

        

Підсумки обласного етапу турнірів юних математиків, економістів та біологів

Підсумки обласного етапу турнірів юних математиків, економістів та біологів

Обласний етап Всеукраїнського турніру юних математиків відбувся на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». У турнірі брало участь 8 команд

Робота з молодими вчителями-логопедами

Робота з молодими вчителями-логопедами

Загальновідомо, що педагогічна робота з дітьми будь-якого віку, зокрема проведення корекційних занять, – це прояв творчості вчителя-логопеда, помножений на його кваліфікацію, педагогічну майстерність. Тобто, скільки вчителів-логопедів, стільки може бути й підходів до однієї й тієї самої теми.

Відбувся міський семінар вчителів музичного мистецтва

Відбувся міський семінар вчителів музичного мистецтва

Чи не дуже рано згасає наш педагогічний інтерес до ігор, які покликані служити розвитку кмітливості та нестандартної діяльності на всіх, без винятку, рівнях...

В. Шаталов

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 19 жовтня 2017 року на базі ЗШ І-ІІІ ст. №28 відбувся міський семінар вчителів музичного мистецтва «Інтерв’ю з компетентності», який проходив у формі ділової гри.

Відбувся психолого-педагогічний семінар керівників методичних об’єднань вихователів дошкільних закладів з проблеми “Розвиток емоційної сфери, формування емоційної культури та основ емоційного інтелекту дітей дошкільного віку”.

Відбувся психолого-педагогічний семінар керівників методичних об’єднань вихователів дошкільних закладів з проблеми “Розвиток емоційної сфери, формування емоційної культури та основ емоційного інтелекту дітей дошкільного віку”.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 18 жовтня 2017 року на базі ДНЗ № 33 «Кристалик» (завідувач Г.Шевчук) відбувся психолого-педагогічний семінар керівників методичних об’єднань вихователів дошкільних закладів з проблеми “Розвиток емоційної сфери, формування емоційної культури та основ емоційного інтелекту дітей дошкільного віку”.

Медичні сестри дошкільних навчальних закладів обговорювали проблеми стану здоров’я дітей

Медичні сестри дошкільних навчальних закладів обговорювали проблеми стану здоров’я дітей

На базі ДНЗ № 10 «Катруся» відбулося засідання методичного об’єднання медичних сестер дошкільних навчальних закладів міста.  В груповій дискусії «Роль медичної сестри у здійсненні первинного та ранкового прийому дітей до дошкільного закладу» також взяли участь: лікар-педіатр МДКЛ з питань роботи з дітьми дошкільного віку В.Олексин, методист ІМЦ Департаменту освіти та науки Л.Чмелик, завідувач ДНЗ № 10 «Катруся» Н.Завойська.

Відбулося засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури

Відбулося засідання творчої групи вчителів зарубіжної літератури

                                               Недостатньо знати, необхідно також застосувати…

                                                                                                         Анатоль Франс

         Перед освітою України сьогодні постає двоєдине завдання: по-перше, формувати всебічно розвинену особистість із високим рівнем інтелекту й духовності, із сучасним інноваційним типом мислення; по-друге, виховувати свідомого громадянина-патріота з широким європейським світоглядом і відкритістю до світу.

        

Відбулось друге засідання творчої групи соціальних педагогів «РІД: розвинути, інформувати, допомогти»

.
Відбувся міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури

Відбувся міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури

        Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради  18 жовтня 2017 року на базі ЗШ №15 проведено міський семінар учителів образотворчого мистецтва та художньої культури «Регіональні особливості виконання практичних робіт на уроках образотворчого мистецтва».

        

Відбувся аукціон педагогічних ідей  «Музика і родинне виховання. Організація і підготовка родинного свята в дошкільному закладі» для музичних керівників.

Відбувся аукціон педагогічних ідей «Музика і родинне виховання. Організація і підготовка родинного свята в дошкільному закладі» для музичних керівників.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 11 жовтня 2017 року на базі ДНЗ №1 «Калинонька» (завідувач Т. Голей) відбувся аукціон педагогічних ідей з проблеми: «Музика і родинне виховання. Організація і підготовка родинного свята в дошкільному закладі» для музичних керівників.

Пошук творчої обдарованості

Пошук творчої обдарованості

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 11 жовтня 2017 року на базі СШ №5 відбулося засідання творчої групи учителів інформатики.

Відбулось засідання творчої групи вчителів української мови та літератури

Відбулось засідання творчої групи вчителів української мови та літератури

Інноваційна діяльність – це гарно організована, раціональна і систематична робота.

 П.Друкер

Випускник основної школи – це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережливоставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й техніки, дотримується здорового способу життя. Саме такі завдання – навчати й виховувати гідних випускників – постають перед учителями-словесниками міста, які визначаються в Пояснювальній записці до оновлених програм з української мови та літератури.

Засідання творчої групи практичних психологів дошкільних навчальних закладів міста

Засідання творчої групи практичних психологів дошкільних навчальних закладів міста

11 жовтня 2017 року на базі ДНЗ № 12 «Струмочок» відбулося засідання творчої групи практичних психологів дошкільних навчальних закладів міста на тему «Розвиток емоційного інтелекту дітей середнього та старшого дошкільного віку».

Творча група  вчителів правознавства та громадянської освіти працює над створенням навчально-методичного забезпечення викладання правознавства у ЗНЗ

Творча група  вчителів правознавства та громадянської освіти працює над створенням навчально-методичного забезпечення викладання правознавства у ЗНЗ

Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника

В. Сухомлинський

В умовах, коли змінюється освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, постать учителя, його професійна компетентність набувають надзвичайно важливого значення.

 «Я хочу жити в якісному світі»

 «Я хочу жити в якісному світі»

 Витонченість і краса не можуть бути відокремлені від здоров´я.

                                              Цицерон

Батьки – наші партнери

Батьки – наші партнери

Відповідно до плану роботи 5 жовтня 2017 року відбулось перше тренінгове заняття для вчителів початкових класів «Основні орієнтири у роботі з батьками».

Відбулося засідання творчої групи педагогів-організаторів

Відбулося засідання творчої групи педагогів-організаторів

Під час засідання творчої групи педагогів-організаторів «Самоосвіта педагога-організатора – один із головних ресурсів підвищення професійних компетенцій», яке відбулося 4 вересня 2017 року в гімназії №2, обговорювалися питання професійної якості педагогів, питання самоосвіти, оновлення змісту програм гуртків, факультативів, позакласних заходів, як от: «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Знай та захищай свої права», «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення», «Сімейна розмова» тощо.

Відбувся навчальний тренінг «Редагування Вікіпедії та її використання у навчальному процесі» для педагогів загальноосвітніх закладів м.Івано-Франківська

Відбувся навчальний тренінг «Редагування Вікіпедії та її використання у навчальному процесі» для педагогів загальноосвітніх закладів м.Івано-Франківська

Уявіть собі світ, у якому кожна людина має вільний доступ до усіх накопичених людством знань. Це те, до чого ми прагнемо.

«Вікіпедія»

Відбулось перше засідання творчої групи вихователів ГПД

Відбулось перше засідання творчої групи вихователів ГПД

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 4 жовтня 2017 року відбулось перше засідання творчої групи вихователів ГПД на якому було проведено аналіз роботи попереднього року, та шляхом використання технології мозкового штурму визначені напрямки роботи на поточний навчальний рік.

       

Здоров’я – найдорожчий скарб

Здоров’я – найдорожчий скарб

На запит педагогів міста Інформаційно-методичний центр у 2017-2018 навчальному році повторно проведе майстер-класи для вчителів початкових класів «Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій».

Школа молодого вчителя початкових класів

Школа молодого вчителя початкових класів

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 28 вересня 2017 року відбулось засідання школи молодого вчителя початкових класів «Методичні діалоги: нормативно-правова база викладання предметів у початковій школі».

        

Про залучення  учнів 1-11-их класів до участі  у VIIІ   Міжнародній природничій  грі «Геліантус-2017» та вчителів природничих дисциплін (фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я) та початкових класів до участі  в ІV ко

Про залучення учнів 1-11-их класів до участі у VIIІ Міжнародній природничій грі «Геліантус-2017» та вчителів природничих дисциплін (фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я) та початкових класів до участі в ІV ко

          Природознавча гра «Геліантус» має на меті створення цілісної картини світу у школярів різних вікових категорій. Основними завданнями Гри є: популяризація і поглиблення знань з фізики, хімії, біології та географії, розвиток мотивації учнів до вивчення природничих дисциплін; вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями. 

          Тестові завдання гри відповідають віковим особливостям школярів, згруповані не за предметами, а за об’єктами  вивчення. У чому мета такого підходу? Показати учневі умовний розподіл світу на галузі вивчення, існування цілісних об’єктів, що вивчаються наукою в цілому, а не окремими її галузями. Справді, можна спитати учня про енергетику не тільки з фізики, але й з хімії, біології, географії.

           

Про урочистості з нагоди святкування Всеукраїнського Дня дошкілля

Про урочистості з нагоди святкування Всеукраїнського Дня дошкілля

В останню неділю вересня працівники дошкільних навчальних закладів відзначили своє професійне свято «Всеукраїнський День дошкілля», нормативним підґрунтям якого є постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» та резолюція І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти.

Бібліотечний туризм – складова краєзнавчої роботи

Бібліотечний туризм – складова краєзнавчої роботи

«Дзвін щабель, пісні, походи,

   воля соколина, тихі зорі,

   ясні води – моя Україна».

                               В.Сосюра

 

04.10.2017р. проведено виїзний семінар бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів «Роль літературної спадщини у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді».

Відбулося засідання міської творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури

Відбулося засідання міської творчої групи вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури

У спрямуванні творчих пошуків педагогів щодо вивчення і впровадження досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду в навчально-виховний процес особлива увага відводиться творчим групам.

                    

Визначено переможців міського турніру юних географів

Визначено переможців міського турніру юних географів

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 04 жовтня 2017 року на базі гімназії №2 відбувся міський турнір юних географів за питаннями XIII Всеукраїнського турніру юних географів. Участь брали команди Української гімназії №1(If-Geo та If-Geo-2), а також команда ЗШ №16 "Глобус".

Про залучення вчителів природознавства до конкурсу відеоробіт

Про залучення вчителів природознавства до конкурсу відеоробіт

3 жовтня 2017 року в Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради вперше серед вчителів природознавства  стартував загальноміський конкурс відеоробіт «Демонстраційний експеримент та дослідження  природних явищ на уроках природознавства».

Змагаються юні економісти

Змагаються юні економісти

Міський етап ХІІІ Всеукраїнського турніру юних економістів відбувся 22 вересня 2017 року на базі Івано-Франківської гімназії № 2. В ньому взяло участь 5 команд у складі  учнів 10-11-х класів. Це команди ЗШ № 16, ЗШ № 18, СШ № 11, УГ № 1та гімназії № 2.

Відбулося засідання школи молодого вчителя історії

Відбулося засідання школи молодого вчителя історії

Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки 19 вересня 2017 року на базі ЗШ №25 відбулося засідання  школи молодого вчителя історії «Методичні діалоги : нормативно-правова та матеріальна база забезпечення викладання предмета.  «Трикутник життя» учителя». Учасниками діалогу були: методист ІМЦ Департаменту освіти та науки  Н.Яремко, керівник міської ШМВ, учитель історії ЗШ № 25 Н.Труш, практичний психолог ЗШ № 25 Г.Мельник, представник батьківського комітету школи Р.Шинкарук та молоді спеціалісти-історики ЗНЗ міста.

ВІДБУЛИСЯ МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗНЗ МІСТА

ВІДБУЛИСЯ МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ЗНЗ МІСТА

      У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити.

                                                                                                Сократ

 

На методичних студіях практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів, що відбулися 7 вересня 2017р. на базі НВК «Загальноосвітня школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», обговорювалося питання організації навчально-виховного процесу таким чином, щоб дати можливість кожній дитині впродовж навчання у школі знайти власну найсильнішу сторону, щоб можна було її розвивати в подальшому, ролі психологічної служби в процесі цього «пошуку» і подальшій актуалізації особистості.

Я крокую до майстерності

Я крокую до майстерності

Відповідно до плану Департаменту освіти та науки 12 вересня 2017 р. в Українській гімназії №1 відбулось засідання школи молодого вчителя інформатики. Метою даного заходу було сформувати у молодого педагога впевненість у правильному виборі професії, стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, активізувати творчий потенціал.

У ході засідання молоді вчителі опрацювали нормативно-правові документи, необхідні у роботі педагога, навчилися планувати свою діяльність, складати календарно-тематичний план відповідно до чинних програм.