Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Методичні заходи

Методичні студії практичних психологів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл-садків

Методичні студії практичних психологів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл-садків

На базі Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради

8 лютого 2017 року відбулисяметодичні студії практичних психологів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл-садків на тему «Шляхи подолання стресових ситуацій та пошук внутрішніх резервів».

Робота вчителя-логопеда з вихователями ДНЗ

Робота вчителя-логопеда з вихователями ДНЗ

«Слово до слова – буде гарна мова»

У ДНЗ № 29 «Кобзарик» відбувся 08 лютого 2017 року мовленнєвий практикум «Слово до слова – буде гарна мова», який провели вихователь-методист Наталія Ільїна та вчитель-логопед Катерина Оленич. Метою даної зустрічі було підвищення фахової мовленнєвої грамотності педагогів закладу.

Відбулися  методичні студії заступників директорів з виховної роботи

Відбулися методичні студії заступників директорів з виховної роботи

«Раз добром нагріте серце вік не прохолоне»

– ці слова Т. Шевченка підтверджують одвічний закон гуманістичного виховання: атмосфера добрих стосунків формує добру людину, авторитарність і грубість сприяють розвитку мізантропічних рис у її характері, бо немає в раба вищого прагнення, ніж стати деспотом. Добрі й людяні стосунки між учителем і учнем сприймаються дитиною як норма життя.

Ми навчаємося не для школи, а для життя

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня

Дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності учня

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 8 лютого 2017р. відбулося засідання творчої групи вчителів фізики «Навчально-дослідницька діяльність та винахідництво учнів: мотивувати, навчити, підтримати», на якому педагоги обговорювали принципи та методи організації дослідницької роботи учнів на уроках фізики.

Дитячий світ у дивовижних кольорах веселки

Дитячий світ у дивовижних кольорах веселки

Творчість, як писав В.О.Сухомлинський, починається там, де інтелектуальні та естетичні батства, засвоєні, здобуті раніше, стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу. При цьому людська особистість немовби зливається зі своїм духовним надбанням.

Відбулись методичні студії вихователів ГПД

Відбулись методичні студії вихователів ГПД

Відповідно до плану Департаменту освіти та науки 30.01.2017 року відбулись методичні студії вихователів ГПД.

Методист інформаційно-методичного центру Зоряна Галас  проаналізувала роботу міського методичного об’єднання  у 2016-2017 навчальному році. А також розкрила питання про шляхи формування педагога-новатора на сучасному етапі становлення освіти.

Відбулися методичні студії  учителів української мови та літератури

Відбулися методичні студії учителів української мови та літератури

Сучасний учитель повинен володіти не лише ґрунтовними знаннями, мати сформовані вміння й навички, а застосовувати їх у професійній діяльності, швидко реагувати на зміни в науці та інноваційних технологіях. Саме це стало предметом обговорення на початку методичних студій учителів української мови та літератури міста. Методист ІМЦ Наталія Рущак наголосила, що важливими є концептуальні зміни у змісті освіти, а відповідно в напрямах, завданнях, що орієнтують насамперед на розвиток мовної та комунікативної особистості, формування творчої ініціативи, активності, мобільності, підвищення конкурентоспроможності фахівців.

Відбулись методичні студії вчителів початкових класів

Відбулись методичні студії вчителів початкових класів

Відповідно до плану Департаменту освіти та науки 26.01.2016 року відбулись методичні студії вчителів початкових.

Методист інформаційно-методичного центру Зоряна Галас розповіла про результативність роботи міського методичного об’єднання за І семестр 2016-2017 н.р., а також провела брейнстормінг щодо шляхів формування педагога-новатора на сучасному етапі становлення освіти.

Відбулися методичні студії вчителів предмета «Захист Вітчизни»

Відбулися методичні студії вчителів предмета «Захист Вітчизни»

Головне для кожного – стати людиною, а це означає – стати собою, шляхом до чого є пізнання та самопізнання, творення і самотворення…

Свiдома дiяльнiсть людини, індивіда, який керується знаннями, професiоналiзмом, усвідомленням власної вiдповiдальностi як за себе, так i за суспільство в цілому, має стати домінуючою тенденцією нашого часу. Тому формування особистості сучасного типу, громадянина й патріота суверенної Української держави є одним із найважливіших завдань сьогодення, реалiзацiя якого покладається на систему освіти.

Під час методичних студій вчителів предмета «Захист Вітчизни», що відбулися 30 січня 2017р. в конференц-залі ІМЦ Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, обговорено ряд проблемних питань, що стосуються виховних систем й технологій навчання, які б відповідали соціальному замовленню держави сьогодні.

Відбулися методичні студії бібліотекарів

Відбулися методичні студії бібліотекарів

Сучасний бібліотекар використовує у роботі хмарні технології

26 січня 2017 року на базі ЗШ № 22 відбулися методичні студії бібліотекарів загальноосвітніх навальних закладів «Використання хмарних технологій у бібліотечній справі».

Відбулася методичні студії учителів музичного мистецтва

Відбулася методичні студії учителів музичного мистецтва

Таємниця музики в тому, що вона знаходить невичерпне  джерело там, де мова замовкає.  

Ернст Теодор Гофман

25 січня 2017р. відбулись методичні студії вчителів музичного мистецтва в приміщенні Крихівецької ЗШ.

Вшанування Героїв Крут у «Просвіті»

Вшанування Героїв Крут у «Просвіті»

У «Просвіті» ім. Т. Шевченка м. Івано-Франківська 29  січня 2017 року відбулось вшанування Героїв Крут.  Захід урочисто розпочала завідувач відділу культурно-масової роботи  Михайлина Боднар.

Відбулися методичні студії практичних психологів ЗНЗ «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості»

Відбулися методичні студії практичних психологів ЗНЗ «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості»

Учитись важко, а учить ще важче,

    Але не мусиш зупинятись ти, 

Як дітям віддаси усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти.

                                     П. Сингаївський

 

Обдарованість дитини… Що це таке? Можливо,  це - своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти не тільки не згаснути, а й спалахнути полум’ям. Завдання школи – підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати грунт для того, щоб ці здібності було реалізовано.

26 січня 2017 року в  НВК Школа-гімназія №3 відбулися методичні студії практичних психологів ЗНЗ «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості». На семінарі були розглянуті актуальні питання щодо виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів, здібностей та обдарувань дитини.

      

Про підсумки загальноміського учнівського конкурсу  «Кіборги під Крутами та Донецьком»

Про підсумки загальноміського учнівського конкурсу «Кіборги під Крутами та Донецьком»

З 26.12.2016 по 25.01.2017 рр. тривав конкурс «Кіборги під Крутами та Донецьком», ініційований Департаментом освіти та науки. Учням 9-11 класів було запропоновано спробувати себе у ролі творчих літераторів, написавши есе у номінації «Література» та скрупульозних дослідників, спробувавши здійснити наукову розвідку у номінації «Історія».

Відбулися методичні студії вчителів німецької та французької мов «Комунікативна граматика – нестандартний підхід до вивчення граматики на уроці іноземної мови»

Відбулися методичні студії вчителів німецької та французької мов «Комунікативна граматика – нестандартний підхід до вивчення граматики на уроці іноземної мови»

25.01.2017 р. відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки  відбулися методичні студії вчителів німецької та французької мов на  тему:  «Комунікативна граматика – нестандартний підхід до вивчення граматики на уроці іноземної мови».

                Навчання граматиці – один з найважливіших аспектів навчання іноземної мови, оскільки повноцінний процес комунікації не може відбуватися без граматики. Без сумніву, знання граматичних правил необхідні для успішного оволодіння іноземною мовою. Граматика має провідне практичне значення, оскільки сприяє формуванню вмінь усного та писемного мовлення. Неможливо відокремлювати граматику від мовлення, адже без граматики не можна оволодіти жодною мовленнєвою формою.

        

Засідання творчої групи інструкторів з фізкультури ДНЗ

Засідання творчої групи інструкторів з фізкультури ДНЗ

Формуємо у дошкільнят здоровий спосіб життя

Відбулось чергове засідання творчої групи інструкторів з фізкультури  дошкільних навчальних закладів міста, яка розпочала роботу за проектом «День здоров’я як засіб формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальних компетенцій», що  спрямований на укладення системи  у роботі з дітьми щодо формування у  них основ здорового способу життя та на активне використання здоров’язбережувальних технологій у практичній діяльності педагогів

Відбулися методичні студії вчителів-логопедів усіх типів навчальних закладів на тему «Логопед – комунікативний лідер»

Відбулися методичні студії вчителів-логопедів усіх типів навчальних закладів на тему «Логопед – комунікативний лідер»

24 січня 2017 року відбулися методичні студії вчителів-логопедів усіх типів навчальних закладів на тему «Логопед – комунікативний лідер».

Мовлення педагога постійно виступає взірцем для наслідування дітей та зразком бездоганного володіння для всіх оточуючих. Мовлення спеціаліста можна назвати і рекламою самому собі, і своєю візитною карткою. Вчитель-логопед – мовленнєва особистість, комунікативний лідер. Від мистецтва мовленнєвого спілкування залежать результати роботи логопеда над подоланням мовленнєвих недоліків у дітей. Він має досконало володіти технікою мовлення, вміти добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і мети спілкування: з дітьми – у навчально-виховному процесі та при діагностиці; з батьками дітей – під час консультування; з дорослими з вадами мовлення, з колегами – при обговоренні професійних питань.

Відбулись методичні студії вчителів англійської мови “Teaching English Communicatively”

Відбулись методичні студії вчителів англійської мови “Teaching English Communicatively”

Speaking is  the process of building and sharing

meaning through the use  of verbal

and non-verbal symbols in a variety of contexts.

                                                                 Chaney

 

      Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 24 січня 2017р. відбулисьметодичністудіївчителіванглійськоїмовинатему: “Teaching English Communicatively”.

        

Відбулися методичні студії вчителів хімії

Відбулися методичні студії вчителів хімії

 З метою вдосконалення і підвищення рівня професійної майстерності педагогів, активізації творчого потенціалу кожного вчителя 24.01.2017 року на базі ІМЦ Департаменту освіти та науки відбулися методичні студії вчителів хімії загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Методичні студії керівників гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва

Методичні студії керівників гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва

Не забороняй собі творити, нехай іноді виходить криво,

твої  мотиви ніхто не зможе повторити!"

М. Цвєтаєва

 23 січня 2017року відбулась методична студія керівників гуртків декоративно-ужиткового та образотворчого напрямку в приміщенні Центру дозвілля дітей та молоді за місцем проживання.

Відбулися методичні студії вчителів історії та правознавства

Відбулися методичні студії вчителів історії та правознавства

«Перша прикмета освіти – знати минуле і сучасне свого народу»

Іван Франко

      Загальновизнано, що школа - це модель суспільства. Саме від якості шкільного навчання й виховання залежить збагачення культурних національних цінностей як держави в цілому, так і певних її регіонів. Розвиток науки та техніки, стрімкий ріст усіх сфер суспільного виробництва вимагає від сучасної освіти постійного оновлення змісту, структури стилю управління, методів і форм навчання. Сучасне замовлення суспільства полягає в тому, щоб створити такі умови навчання, за яких кожен учень успішно навчався, розвивав свій інтелект, був готовий до творчої самореалізації; щоб створити умови для формування національної самосвідомості, активної життєвої позиції громадянина-патріота, який може стати активним учасником процесу утвердження незалежної України.

Відбулися методичні студії керівників гуртків еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямків

Відбулися методичні студії керівників гуртків еколого-натуралістичного та краєзнавчого напрямків

Навіть у найпрекрасніших своїх мріях

людина не може уявити

нічого прекраснішого ніж природа.

 Альфонс де Ламартін

Відбулася методична студія вихователів-методистів ДНЗ  “Кваліметрія як інструмент моніторингових досліджень особистісного зростання старшого дошкільника”

Відбулася методична студія вихователів-методистів ДНЗ “Кваліметрія як інструмент моніторингових досліджень особистісного зростання старшого дошкільника”

Що адекватніше, ефективніше та різноманітніше дитина розв’язує доступні вікові навчальні та життєві проблеми, то вища оцінка роботи педагогів і дошкільного навчального закладу загалом.

Саме цій меті була підпорядкована робота методичної студії вихователів-методистів ДНЗ, яка відбулася 16.01.2017 року на базі дошкільного закладу № 28 “Квітка Карпат” (завідувач А. Василишин).

Підводимо підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Івано-Франківська у 2016-2017 навчальному році

Підводимо підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Івано-Франківська у 2016-2017 навчальному році

.
Відбулися методичні студії вчителів економіки

Відбулися методичні студії вчителів економіки


17 січня 2017 року на базі Івано-Франківської  ЗШ № 7 проведено методичні студії вчителів економіки.

Відбулися методичні студії  учителів зарубіжної літератури

Відбулися методичні студії учителів зарубіжної літератури

В умовах модернізації суспільства зростають вимоги до якості освіти загалом і філологічні зокрема, що сприяє зміщенню акцентів у мовленнєвій підготовці сучасних педагогів та зануренню їх у професійний контекст. Сьогодні відбуваються концептуальні зміни у змісті освіти, а відповідно в напрямах, завданнях, що орієнтують насамперед на розвиток комунікативної та творчої особистості, формування активності, мобільності. Загальноосвітня школа потребує сучасних учителів, які здатні ефективно працювати в умовах наукової інформації, ефективно втілюють інноваційні технології в освітній процес, прагнуть до професійного самовдосконалення й самореалізації.
Розвиток сили і краси тіла багато в чому залежить від веселих ігор

Розвиток сили і краси тіла багато в чому залежить від веселих ігор

Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. Такі технології стимулюють учнів на краще розуміння навчального матеріалу з предмета «Фізична культура», а також їх бажання поліпшити свої спортивні досягнення.

Відбулися методичні студії учителів основ здоров’я

Відбулися методичні студії учителів основ здоров’я

          З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів, поширення та впровадження ППД, а також його формування й удосконалення, 16.01.2017 року на базі ІМЦ Департаменту освіти та науки відбулися методичні студії учителів основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Формування інформаційної компетентності школярів

Формування інформаційної компетентності школярів

Немає абстрактного учня...

мистецтво і майстерністьнавчання, виховання полягаєв тому, 

щоб, розкривши силиі можливості кожної дитини,дати їй радість успіху врозумовій праці...

                                                                                                                             В.Сухомлинський

Головне завдання сучасної системи освіти - створення умов для якісного навчання. Впровадження компетентнісного підходу - це важлива умова підвищення якості освіти.

Відбулися методичні студії педагогів-організаторів

Відбулися методичні студії педагогів-організаторів


Небо і земля нині торжествують.

Ангели й люди весело празнують…

– «Прийміть найщиріші вітання з Новим 2017-м роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток.

Енергоефективність – вимога сучасного світу

Енергоефективність – вимога сучасного світу

Будьте самі шукачами, дослідниками.

Не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших

В. Сухомлинський

Відбулися методичні студії  учителів образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання та креслення

Відбулися методичні студії учителів образотворчого мистецтва, художньої культури, трудового навчання та креслення

Методичні студії вчителів є однією з групових форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на підвищення професійної майстерності вчителів, поширення та впровадження ППД, а також його формування й удосконалення. Вони об’єднують педагогів за інтересами, у них створюються оптимальні умови для обміну досвідом роботи,  для творчих дискусій,  виконання практичних завдань.

Новий старт в Івано-Франківську

Новий старт в Івано-Франківську

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Не те, що трапляється з людиною,

робить її великою (значущою),

а те, що вона сама робить

із собою та оточенням.

Постулат І.Беха,

наукового консультанта проекту «Інтелект України»

Перемога там, де є рух вперед. Про результати участі учнів міста Івано-Франківська в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Перемога там, де є рух вперед. Про результати участі учнів міста Івано-Франківська в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

До ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році  було залучено 1988 учасників. Найбільш представницькими виявились олімпіади з математики (227 учасників), історії (198), біології  (197), української мови і літератури (196), географії (179), хімії (155), фізики (152), англійської мови (136), правознавства (124).

Відбувся семінар-практикум практичних психологів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл-садків міста

Відбувся семінар-практикум практичних психологів дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл-садків міста

На базі дошкільного навчального закладу «Веселка» УМВС в Івано- Франківській області 21 грудня 2016 року відбувся семінар-практикум для практичних психологів ДНЗ та ЗШС міста з досвіду роботи практичного психолога Антощук Л.М. на тему: «Робота практичного психолога з дітьми батьків учасників АТО щодо зняття психоемоційної напруги засобами арт - терапії».

Конкурс міні-проектів «Людина і світ»

Конкурс міні-проектів «Людина і світ»

22 грудня цього року на базі Католицької школи імені Святого Василія Великого пройшов захист міні–проектів з природознавства «Людина і світ» серед учнів 5-х класів, який уже став традиційним.

Семінар вчителів польської мови

Семінар вчителів польської мови

Знати багато мов – значить мати багато ключів до одного замка. 

Вольтер. 

У передсвятковий період, 23 грудня 2017 року, згідно з планом роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на базі загальноосвітньої школи №24 (директор Мельничук І. Є.) проведено семінар вчителів польської мови

Підлітковий вік – це період другого народження особистості (за Л.І.Божович)

Підлітковий вік – це період другого народження особистості (за Л.І.Божович)

У складний час масштабних політичних і соціально-економічних перетворень в українському суспільстві важко вести цілеспрямовану та ефективну виховну роботу з учнями. В епоху змін класному керівникові дуже важливо стати на правильну громадянську і педагогічну позицію, вірно визначити цільові орієнтири у педагогічній діяльності.

Лиш праця світ таким, як є, створила, Лиш в праці і для праці треба жить… (Іван Франко)

Лиш праця світ таким, як є, створила, Лиш в праці і для праці треба жить… (Іван Франко)

Лиш праця світ таким, як є, створила,                         

Лиш в праці і для праці треба жить… (Іван Франко)

Саме ці рядки з вірша українського письменника стали поетичним кредо творчої групи вчителів української мови та літератури міста. Адже повсякденна творча праця надихає на нові звершення, спонукає до пізнання нового, незвіданого.

Віншуємо Вас щастям і здоров’ям!

Віншуємо Вас щастям і здоров’ям!

Свято Різдва – найкрасивіше і найдуховніше зимове свято! Воно приходить до людей морозної ночі в годину опівнічної храмової служби в сяйві свічок, у світлі зірок та гучному співі хору. Звуки дитячих голосів, що прославляють Бога, як ангельський хор, наповнюють торжеством Всесвіт. Небо і земля славлять Різдво Христове. Наші серця сповнюються доброю волею.

Творять не лише письменники, а й читачі (Г.Ібсен)

Творять не лише письменники, а й читачі (Г.Ібсен)

   Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради № 430 від 10.10.2016 р. 14 грудня 2016 р. в ЦПВ ім. С.Бандери проведено конкурс-захист пошуково-дослідницьких робіт «Моя спроба наукового дослідження в різних аспектах зарубіжної літератури».

Здоров’я - найдорожчий скарб

Здоров’я - найдорожчий скарб

Творча група вчителів початкових класів продовжує свою роботу з впровадження перспективного педагогічного досвіду. Відповідно до плану ІМЦ Департаменту освіти та науки 08.12.2016 року в ЗШ №3 відбулось друге  засідання творчої групи «Розробка майстер-класів для вчителів міста з формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій».

Сучасний урок – це твір мистецтва

Вчити себе самого - благородна справа, але ще більш шляхетна - вчити інших

Вчити себе самого - благородна справа, але ще більш шляхетна - вчити інших

Відповідно до плану ІМЦ Департаменту освіти та науки на базі ЗШ №21 (директор О.Чопик) відбулось засідання школи малодосвіченого вчителя географії «Конструювання уроку за обраним типом». Вчителі географії у теоретичному блоці засідання переглянули мультимедійну презентацію «Типи уроків», яку розробила методист ІМЦ Ольга Генза.

Розумні форми опитування

Розумні форми опитування

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 14 грудня ні базі ЗШ №25 проведено засідання творчої групи вчителів інформатики «Використання Google-форм для проведення тестування», на якому педагоги створювали різноманітні тестові завдання до різних розділів інформатики.

Перші кроки молодих учителів інформатики до майстерності

Перші кроки молодих учителів інформатики до майстерності

Мистецтвом розвивати предметні компетенції на уроці – потрібно оволодіти вчителю з перших кроків його викладацької діяльності. З чого почати молодому вчителю? З ретельної підготовки до уроку! Необхідно так підготуватися до уроку, щоб в учнів не було і хвилини вільного часу, щоб протягом всього уроку учень думав, працював, був максимально зайнятий.
Вчасно надана медична допомога врятує не одне людське життя

Вчасно надана медична допомога врятує не одне людське життя

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради на базі ДНЗ № 35 “Вишиванка” (завідувач Н.Кучеренко) відбувся семінар- практикум для медичних сестер дошкільних навчальних закладів міста «Надання долікарської допомоги вихованцям дошкільного закладу».

Семінар-практикум проходив за участю викладача хірургічних дисциплін Івано-Франківського базового медичного коледжу, волонтера Яцківа Володимира Миколайовича.

Навчаються учителі

Фахові змагання бібліотечних працівників

Фахові змагання бібліотечних працівників

15.12.2016р. на базі інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради проведено І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» серед бібліотечних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.